Cardo

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


Everson Mono

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


Ezra SIL

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


Ezra SIL SR

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


SBL Hebrew

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


FreeMono

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


FreeSans

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ


FreeSerif

א אְ אֱ אֲ אֳ אִ אֵ אֶ אַ אָ
ב בְ בֱ בֲ בֳ בִ בֵ בֶ בַ בָ
בּ בְּ בֱּ בֲּ בֳּ בִּ בֵּ בֶּ בַּ בָּ
ג גְ גֱ גֲ גֳ גִ גֵ גֶ גַ גָ
גּ גְּ גֱּ גֲּ גֳּ גִּ גֵּ גֶּ גַּ גָּ
ד דְ דֱ דֲ דֳ דִ דֵ דֶ דַ דָ
דּ דְּ דֱּ דֲּ דֳּ דִּ דֵּ דֶּ דַּ דָּ
ה הְ הֱ הֲ הֳ הִ הֵ הֶ הַ הָ
ו וְ וֱ וֲ וֳ וִ וֵ וֶ וַ וָ
וּ וְּ וֱּ וֲּ וֳּ וִּ וֵּ וֶּ וַּ וָּ
װ װַ װָ װֵ װִ װֶ װְ
ױ
ז זְ זֱ זֲ זֳ זִ זֵ זֶ זַ זָ
זּ זְּ זֱּ זֲּ זֳּ זִּ זֵּ זֶּ זַּ זָּ
ח חְ חֱ חֲ חֳ חִ חֵ חֶ חַ חָ
ט טְ טֱ טֲ טֳ טִ טֵ טֶ טַ טָ
טּ טְּ טֱּ טֲּ טֳּ טִּ טֵּ טֶּ טַּ טָּ
י יְ יֱ יֲ יֳ יִ יֵ יֶ יַ יָ
יּ יְּ יֱּ יֲּ יֳּ יִּ יֵּ יֶּ יַּ יָּ
ײ ײַ ײֵ ײָ
כ כְ כֱ כֲ כֳ כִ כֵ כֶ כַ כָ
כּ כְּ כֱּ כֲּ כֳּ כִּ כֵּ כֶּ כַּ כָּ
ל לְ לֱ לֲ לֳ לִ לֵ לֶ לַ לָ
לּ לְּ לֱּ לֲּ לֳּ לִּ לֵּ לֶּ לַּ לָּ
מ מְ מֱ מֲ מֳ מִ מֵ מֶ מַ מָ
מּ מְּ מֱּ מֲּ מֳּ מִּ מֵּ מֶּ מַּ מָּ
נ נְ נֱ נֲ נֳ נִ נֵ נֶ נַ נָ
נּ נְּ נֱּ נֲּ נֳּ נִּ נֵּ נֶּ נַּ נָּ
ס סְ סֱ סֲ סֳ סִ סֵ סֶ סַ סָ
סּ סְּ סֱּ סֲּ סֳּ סִּ סֵּ סֶּ סַּ סָּ
ע עְ עֱ עֲ עֳ עִ עֵ עֶ עַ עָ
פ פְ פֱ פֲ פֳ פִ פֵ פֶ פַ פָ
פּ פְּ פֱּ פֲּ פֳּ פִּ פֵּ פֶּ פַּ פָּ
צ צְ צֱ צֲ צֳ צִ צֵ צֶ צַ צָ
צּ צְּ צֱּ צֲּ צֳּ צִּ צֵּ צֶּ צַּ צָּ
ק קְ קֱ קֲ קֳ קִ קֵ קֶ קַ קָ
קּ קְּ קֱּ קֲּ קֳּ קִּ קֵּ קֶּ קַּ קָּ
ר רְ רֱ רֲ רֳ רִ רֵ רֶ רַ רָ
ש שְ שֱ שֲ שֳ שִ שֵ שֶ שַ שָ
שּ שְּ שֱּ שֲּ שֳּ שִּ שֵּ שֶּ שַּ שָּ
שׂ שְׂ שֱׂ שֲׂ שֳׂ שִׂ שֵׂ שֶׂ שַׂ שָׂ
שּׂ שְּׂ שֱּׂ שֲּׂ שֳּׂ שִּׂ שֵּׂ שֶּׂ שַּׂ שָּׂ
שׁ שְׁ שֱׁ שֲׁ שֳׁ שִׁ שֵׁ שֶׁ שַׁ שָׁ
שּׁ שְּׁ שֱּׁ שֲּׁ שֳּׁ שִּׁ שֵּׁ שֶּׁ שַּׁ שָּׁ
ת תְ תֱ תֲ תֳ תִ תֵ תֶ תַ תָ
תּ תְּ תֱּ תֲּ תֳּ תִּ תֵּ תֶּ תַּ תָּ