newsOrdbanken - News

 
 
Print summaries for the latest news.

Latest News Approved - With Summaries
Versjon 2013-02-17 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sun Feb 17 15:53:04 2013 - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2013-02-17 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Her er det viktigaste nye i denne versjonen:

– Oppdatert fullformsordlistene til 2013-02-04-utgåva frå Norsk ordbank. ...


[Read more]
Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat Sep 1 18:02:28 2012 - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2012-09-01 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Det er ein del viktige endringar som gjorde det nødvendig med ein ny versjon. Her er det viktigaste nye i denne versjonen: ...


[Read more]
Versjon 2010-05-11 av ordbanken klar
     posted by huftis, Tue May 11 18:34:50 2010 - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2010-05-11 av ordbanken. Det er ikkje so mange endringar i sjølve programmet, men fleire i fullformsordlistene, og det var på tide å få ut ein ny versjon. Her er det nye:

– Det er no mulig å endra namnet på ...


[Read more]
Versjon 2009-08-10 av ordbanken klar
     posted by huftis, Mon Aug 10 18:46:18 2009 - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2009-08-10 av ordbanken. Denne gongen er det ikkje so mykje nytt, men nokre rettingar, endringar og nye funksjonar er det då:

– Retta nokre kommandoar som ikkje var heilt POSIX-kompatible (dei brukte regulære uttrykk med «\?» og «\+» i staden for «\{0,1\}» og «\{1,\}»). ...


[Read more]
Versjon 2009-07-05 av ordbanken klar
     posted by huftis, Mon Jul 6 17:00:50 2009 - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2009-07-05 av ordbanken. Denne gongen er det mykje nytt:

– Lagt til støtte for regulære uttrykk. Her er nokre eksempel:

Dei tre orda «hei», «heim» og «heit»:
ordbanken --regulært-uttrykk "^hei[mt]?$" ...


[Read more]
Version 2009-05-01 of Ordbanken released
     posted by huftis, Fri May 1 19:30:14 2009 - 0 replies

The Ordbanken project is proud to release the first public version of Ordbanken. Ordbanken is an easy-to-use program for looking up and filtering entries in the full form lexicons (inflection dictionaries) for Norwegian Nynorsk and Norwegian Bokmål, and for displaying them in a variety of formats, including HTML. ...


[Read more]

Back to the top


Powered by Savane 3.1-cleanup1