newsOrdbanken - News: Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar

 
 
Latest News
Versjon 2013-02-17 av ordbanken klar posted by huftis, Sun Feb 17 15:53:04 2013 - 0 replies
Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar posted by huftis, Sat Sep 1 18:02:28 2012 - 0 replies
Versjon 2010-05-11 av ordbanken klar posted by huftis, Tue May 11 18:34:50 2010 - 0 replies
Versjon 2009-08-10 av ordbanken klar posted by huftis, Mon Aug 10 18:46:18 2009 - 0 replies
Versjon 2009-07-05 av ordbanken klar posted by huftis, Mon Jul 6 17:00:50 2009 - 0 replies
[Submit News]
[6 news in archive]

Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar

Item posted by Karl Ove Hufthammer <huftis> on Sat Sep 1 18:02:28 2012.

Eg har no lagt ut versjon 2012-09-01 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Det er ein del viktige endringar som gjorde det nødvendig med ein ny versjon. Her er det viktigaste nye i denne versjonen:

– Fullformsordlistene er oppdaterte til 2012-08-23-utgåva frå Norsk ordbank. Denne inneheld blant anna endringane i den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august 2012. Viss du heller vil bruka dei siste ordlistefilene frå før rettskrivingsreforma, hent ned revisjon 103 av ordlistefilene og programmet:

svn co -r103 svn://svn.savannah.nongnu.org/ordbanken/

– Støtte for oppslag og spesialvising av klammeformer er fjerna, sidan det ikkje lenger finst noko skilje mellom hovud- og klammeformer på nynorsk eller bokmål.

– Det er no støtte for a-infinitiv ved oppslag. Oppslaga gjev informasjon om verbet og tilhøyrande adjektiv laga av partisippet. For eksempel vil oppslag på «møta» finna verbbøyingane av «å møta» og adjektivformene «møtande», «møtte» («dei vart møtte») og «møtt», men ikkje substantivet «møte». Tilsvarande vil eit oppslag på «undra» finna det avleidde adjektivet «undrande» men ikkje adjektivet «undst» (som er avleidd av adjektivet «undre», ikkje av verbet «undre»/«undra»).

– Layout for det grafiske brukargrensesnittet er forbetra, spesielt ved endring av storleik på vindauget.

Programmet har to nettsider, heimesida http://huftis.org/artiklar/ordbanken/ og prosjektsida https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/

De kan lasta det ned frå http://download.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/ eller som ein openSUSE-pakke frå http://software.opensuse.org/package/ordbanken

Som vanleg er kommentarar, tips og forbetringar hjarteleg velkomne.

Comments:

No messages in Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar

 

Back to the top


Powered by Savane 3.1-cleanup1