newsOrdbanken - News

 
 

Versjon 2018-07-05 av ordbanken klar

Item posted by Karl Ove Hufthammer <huftis> on Thu 05 Jul 2018 06:31:50 PM UTC.

Eg har no lagt ut versjon 2018-07-05 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Den største nyheita er ein ny versjon av sjølve fullformsordlistene. Det er over to år sidan førre versjon av ordlistene vart utgjeven, og det er mange endringar i denne nye versjonen, både nye ord, fjerna ord og rettingar av stavefeil og feilbøyingar.

I tillegg er det mange små forbetringar og rettingar i sjølve programmet. Blant anna fungerer det no betre på *buntu-baserte distroar. Takk til Øystein Steffensen-Alværvik for mykje testing, som avdekte fleire feil og inkompatibilitetar.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:Programmet har to nettsider, heimesida http://huftis.org/artiklar/ordbanken/ og prosjektsida https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/. Du kan òg melda deg på ei e-postliste for programmet (https://savannah.nongnu.org/mail/?group=ordbanken) dersom du vil diskutera programmet og/eller halda deg oppdatert på utviklinga.

Du kan lasta programmet ned frå https://download.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/ eller som ein openSUSE-pakke frå https://software.opensuse.org/package/ordbanken.

Som vanleg er kommentarar, tips og forbetringar hjarteleg velkomne.

Back to the top

Powered by Savane 3.13-c373.
Corresponding source code