newsOrdbanken - News

 
 
Show details for the latest news.

Latest News Approved
Versjon 2022-04-02 av Ordbanken klar
     posted by huftis, Tue 05 Apr 2022 07:26:01 PM UTC

Eg har lagt ut versjon 2022-04-02 av Ordbanken, eit brukarvenleg kommandolinjeprogram for å kjapt slå opp bøyingar av ord på nynorsk og bokmål.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:

  • Oppdatert til ny versjon av Norsk ordbank (versjon 2022-02-01). Denne førre versjonen var frå 2019, så det er mange nye ord og
[...]
Versjon 2020-09-11 av ordbanken klar
     posted by huftis, Fri 11 Sep 2020 03:34:59 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2020-09-10 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:

  • Oppdatert til ny versjon av Norsk ordbank (versjon 2019-10-10). Sjølv om ordbankfilene er frå 10. oktober 2019, ser det ut til at dei først
[...]
Versjon 2019-04-06 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat 06 Apr 2019 09:01:53 AM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2019-04-06 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:

  • Oppdatert til ny versjon av Norsk ordbank (som anten er frå 2019-02-20 eller 2019-01-23, avhengig om du stolar på nettsida eller på
[...]
Versjon 2018-07-05 av ordbanken klar
     posted by huftis, Thu 05 Jul 2018 06:31:50 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2018-07-05 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Den største nyheita er ein ny versjon av sjølve fullformsordlistene. Det er over to år sidan førre versjon av ordlistene vart utgjeven, og det er mange endringar i denne nye versjonen, både nye ord, [...]

Versjon 2018-05-26 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat 26 May 2018 11:37:15 AM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2018-05-26 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Her er det viktigaste nye i denne versjonen:

– Oppdatert fullformsordlistene til 2016-05-04-utgåva frå Norsk ordbank. (Dette er siste tilgjengelege versjon per 2018-05-26.) [...]

Versjon 2013-02-17 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sun 17 Feb 2013 03:53:04 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2013-02-17 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Her er det viktigaste nye i denne versjonen:

– Oppdatert fullformsordlistene til 2013-02-04-utgåva frå Norsk ordbank. [...]

Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat 01 Sep 2012 06:02:28 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2012-09-01 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Det er ein del viktige endringar som gjorde det nødvendig med ein ny versjon. Her er det viktigaste nye i denne versjonen: [...]

Versjon 2010-05-11 av ordbanken klar
     posted by huftis, Tue 11 May 2010 06:34:50 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2010-05-11 av ordbanken. Det er ikkje so mange endringar i sjølve programmet, men fleire i fullformsordlistene, og det var på tide å få ut ein ny versjon. Her er det nye:

– Det er no mulig å endra namnet på programfila, eller laga eit alias til ho, utan at autofullføringa tolkar programnamnet som eit ord å [...]

Versjon 2009-08-10 av ordbanken klar
     posted by huftis, Mon 10 Aug 2009 06:46:18 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2009-08-10 av ordbanken. Denne gongen er det ikkje so mykje nytt, men nokre rettingar, endringar og nye funksjonar er det då:

– Retta nokre kommandoar som ikkje var heilt POSIX-kompatible (dei brukte regulære uttrykk med «\?» og «\+» i staden for «\{0,1\}» og «\{1,\}»). [...]

Versjon 2009-07-05 av ordbanken klar
     posted by huftis, Mon 06 Jul 2009 05:00:50 PM UTC

Eg har no lagt ut versjon 2009-07-05 av ordbanken. Denne gongen er det mykje nytt:

– Lagt til støtte for regulære uttrykk. Her er nokre eksempel:

  Dei tre orda «hei», «heim» og «heit»:
    ordbanken --regulært-uttrykk "^hei[mt]?$" [...]


Older News Approved
Version 2009-05-01 of Ordbanken released posted by huftis, Fri 01 May 2009 07:30:14 PM UTC

Back to the top

Powered by Savane 3.13-758e.
Corresponding source code