newsOrdbanken - News

 
 

Versjon 2020-09-11 av ordbanken klar

Item posted by Karl Ove Hufthammer <huftis> on Fri 11 Sep 2020 03:34:59 PM UTC.

Eg har no lagt ut versjon 2020-09-10 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:


Programmet har to nettsider, heimesida http://huftis.org/artiklar/ordbanken/ og prosjektsida https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/. Du kan òg melda deg på ei e-postliste for programmet (https://savannah.nongnu.org/mail/?group=ordbanken) dersom du vil diskutera programmet og/eller halda deg oppdatert på utviklinga.

Du kan lasta programmet ned frå https://download.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/, som ein openSUSE-pakke frå https://software.opensuse.org/package/ordbanken eller som ein Gentoo-pakke på https://github.com/hansfn/gentoo-overlay.

Som vanleg er kommentarar, tips og forbetringar hjarteleg velkomne, på e-post til karl@huftis.org eller til e-postlista nemnd ovanfor.

Back to the top

Powered by Savane 3.13-c54d.
Corresponding source code