bugOrdbanken - Bugs: bug #32128, Tagg-feil i ordbanken

 
 

bug #32128: Tagg-feil i ordbanken

Submitter:  Kevin Brubeck Unhammer <unhammer>
Submitted:  Fri 14 Jan 2011 11:20:34 AM UTC
 
Category:  * fullformsordlistene Status:  Need Info
Assigned to:  huftis Open/Closed:  Open
* Mandatory Fields

Add a New Comment (Rich Markup)
   

Comment Type & Canned Response:
       No canned response available

 

Sat 04 Aug 2012 08:17:50 PM UTC, comment #2: 

Ser det har vore ein del endringar i taggsettet i siste versjon (2012-02-29). Er denne feilrapporten framleis aktuell, Unhammer?

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project Administrator
Tue 18 Jan 2011 07:26:49 AM UTC, comment #1: 

Det går an å sjekke om nye feil har dukka opp i taggsettet mellom
to utgåver av ordbanken ved hjelp av desse UNIX-kommandoane:

    cat fullform_nn_gammal_utgaave.txt | grep -v '^*' |\
cut -f4 | tr ' ' 'n' | sort -u > /tmp/gamle_tags

    cat fullform_nn_ny_utgaave.txt | grep -v '^*' |\
cut -f4 | tr ' ' 'n' | sort -u > /tmp/nye_tags

    diff /tmp/gamle_tags /tmp/nye_tags

Kevin Brubeck Unhammer <unhammer>
Fri 14 Jan 2011 11:20:34 AM UTC, original submission:  

Mange av taggane i ordbanken har stavefeil i seg, t.d.

refl4>

som skal vere

<refl4>

Fila

http://svn.emmtee.net/tags/handon/uib/lisp/projects/cgp/multi-tagger/feature-coding.lisp

(frå den morfologiske analysatoren til Oslo-Bergen-taggaren, GPL)

inneheld ei liste over slike feil, og rettingane deira, sjå etter funksjonen `fix-feature-string'. Eg har henta ut desse (for nynorsk altså), og lagt til eit par nye, i den vedlagte fila ordbanken-tag-fixes-tab-sep.

$ cat fullform_nn.txt|grep -v '^*' |cut -f4|tr ' ' 'n'|sort -u > /tmp/tags

gir deg alle taggane i nynorskdelen av ordbanken. Vedlegget gir forslag til rettingar av ein del av desse taggane. Første kolonne (delt med tabulator) er taggen som har feil i seg, dei neste er forslag til kva dei bør byttast ut med (av og til ingen, av og til fleire).

Kevin Brubeck Unhammer <unhammer>

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

Attached Files
file #22409:  ordbanken-tag-fixes-tab-sep added by unhammer (2KiB - application/octet-stream)

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by huftis (Updated the item)
 • -email is unavailable- added by unhammer (Submitted the item)
 •  

   

   

   

  Follow 4 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2012-08-04 huftis StatusConfirmed Need Info
  2011-01-16 huftis StatusNone Confirmed
      Assigned toNone huftis
  2011-01-14 unhammer Attached File- Added ordbanken-tag-fixes-tab-sep, #22409

  Back to the top


  Powered by Savane 3.9