bugOrdbanken - Bugs: bug #32143, Forkortingar med feil bøying på...

 
 

bug #32143: Forkortingar med feil bøying på nynorsk

Submitter:  Karl Ove Hufthammer <huftis>
Submitted:  Sun 16 Jan 2011 12:39:12 PM UTC
 
Category:  * fullformsordlistene Status:  * Confirmed
Assigned to:  * huftis Open/Closed:  Open
* Mandatory Fields

Add a New Comment (Rich Markup)
   

Comment Type & Canned Response:
       No canned response available

 

Tue 03 Jul 2018 08:16:17 PM UTC, comment #2: 

Ein del er retta i den nye ordlistefilene frå Nasjonalbiblioteket, men der framleis nokre feil, spesielt for bokmål:

$ grep '[[:upper:]]\{2\}\(ene\|et\|ane\|ar\)' fullform_nb.dat

DH      DHene   subst   mask    appell  fl      be      93872   700
MTB     MTBene  subst   mask    appell  fl      be      594     700
OP      OPene   subst   mask    appell  fl      be      127676  700
RNA     RNAene  subst   nøyt    appell  fl      be      160245  810
RNA     RNAet   subst   nøyt    appell  ent     be      160245  800
RNA     RNAet   subst   nøyt    appell  ent     be      160245  810
UH      UHene   subst   nøyt    appell  fl      be      149848  811
UH      UHet    subst   nøyt    appell  ent     be      149848  801
UH      UHet    subst   nøyt    appell  ent     be      149848  811
blues-LP        blues-LPene     subst   mask    appell  fl      be      91077   700
debut-LP        debut-LPene     subst   mask    appell  fl      be      93537   700
dobbelt-LP      dobbelt-LPene   subst   mask    appell  fl      be      94195   700
folkemusikk-CD  folkemusikk-CDene       subst   mask    appell  fl      be      99111   700
konsert-LP      konsert-LPene   subst   mask    appell  fl      be      115613  700
samle-LP        samle-LPene     subst   mask    appell  fl      be      135947  700
solo-CD solo-CDene      subst   mask    appell  fl      be      141050  700
solo-LP solo-LPene      subst   mask    appell  fl      be      141051  700
studio-LP       studio-LPene    subst   mask    appell  fl      be      143847  700

For nynorsk er det berre éin feil att:

$ grep '[[:upper:]]\{2\}\(ene\|et\|ane\|ar\)' fullform_nn.dat
SOS     SOSet   subst   nøyt    appell  eint    bu      87809   800

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project Administrator
Sat 04 Aug 2012 08:02:01 PM UTC, comment #1: 

Mange av orda er retta i versjon 2012-02-29 av fullformsordlistene, men desse har framleis feil bøying på nynorsk:

C (og c)
DNA
FM
SOS

Her er eit oppdatert søk, som finn alle utanom C/c (pluss eit par falske positive):

    grep '[[:upper:]]\{2\}[a-z]' fullform_nn.txt

På bokmål er det framleis veldig mange feil, for eksempel samansette ord med TV, LP osv. (men oppslagsorda TV, LP osv. er retta).

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project Administrator
Sun 16 Jan 2011 12:39:12 PM UTC, original submission:  

Nokre forkortingar med store bokstavar har feil bøying på nynorsk og bokmål; dei manglar bindestrek i bøyinga. Språkrådet skriv på http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Raad/Spoersmaal_og_svar/#sosfor2

  Merk bøyingsformene av ord som pc, tv, cd-rom:

 

  pc-en – pc-er – pc-ene
  eller: PC-en – PC-er – PC-ene
  (ikke: pc'en eller pcen eller PC'en eller PCen osv.)

 

  tv-en – tv-er – tv-ene
  eller: TV-en – TV-er – TV-ene

 

  cd-rom-en – cd-rom-er – cd-rom-ene
  eller: CD-ROM-en – CD-ROM-er – CD-ROM-ene

Fullformsordlista har her feil bøying:

12582   CD      CD      subst mask appell eint ub normert       700     1
12582   CD      CDen    subst mask appell eint bu normert       700     2
12582   CD      CDar    subst mask appell fl ub normert 700     3
12582   CD      CDane   subst mask appell fl bu normert 700     4
12583   CD      CD      subst mask appell eint ub normert       700     1
12583   CD      CDen    subst mask appell eint bu normert       700     2
12583   CD      CDar    subst mask appell fl ub normert 700     3
12583   CD      CDane   subst mask appell fl bu normert 700     4
123339  cd      cd      subst mask appell eint ub normert       700     1
123339  cd      cden    subst mask appell eint bu normert       700     2
123339  cd      cdar    subst mask appell fl ub normert 700     3
123339  cd      cdane   subst mask appell fl bu normert 700     4

Meldte frå om dette for orda «PC» og «PD» i juni 2009. Dei vart då retta, mens mange andre orda eg meldte frå om i ei oppfølgingsmelding same månad er enno ikkje retta.

Ein kan få ut ei oversikt over orda som framleis har feil med kommandoen:

grep '[[:upper:]]\{2\}ane' fullform_nn.txt

(og tilsvarande for bokmål, der ein byter ut «ane» med «ene» eller «en»)

Dette gjev desse orda:

6734    BH      BHane   subst mask appell fl bu normert 700     4
12582   CD      CDane   subst mask appell fl bu normert 700     4
12583   CD      CDane   subst mask appell fl bu normert 700     4
123367  DV      DVane   subst mask appell fl bu normert 700     4
123366  DVD     DVDane  subst mask appell fl bu normert 700     4
16559   EDB     EDBane  subst mask appell fl bu normert 700     4
18528   EP      EPane   subst mask appell fl bu normert 700     4
23535   FM      FMane   subst mask appell fl bu normert 700     4
56872   LP      LPane   subst mask appell fl bu normert 700     4
112958  WC      WCane   subst mask appell fl bu normert 700     4

Orda «DNA» og «SOS» vart ikkje fanga opp av søket over, men har òg feil bøying.

Nokre av orda har rett bøying viss skriven med små bokstavar, og andre ikkje. Eksempel:

bh  bh-ane  subst  mask  appell  fl    bu
cd  cdane  subst  mask  appell  fl    bu

Eit siste eksempel er bokstaven C/c på nynorsk (som ikkje vart funnen av søket ovanfor):
12500   C       Cane    subst mask appell fl bu normert 700     4
12501   c       cane    subst mask appell fl bu normert 700     4
12501   c       car     subst mask appell fl ub normert 700     3

Dei andre nynorskbokstavane, både store og små, har rett bøying (eg har ikkje sjekka bokmål).

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project Administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by huftis (Submitted the item)
 •  

   

   

   

  No changes have been made to this item

  Back to the top


  Powered by Savane 3.9