bugOrdbanken - Bugs: bug #32143, Forkortingar med feil bøying på...

 
 

bug #32143: Forkortingar med feil bøying på nynorsk

Submitted by:  Karl Ove Hufthammer <huftis>
Submitted on:  Sun 16 Jan 2011 12:39:12 PM UTC  
 
Category:  fullformsordlistene Status:  Confirmed
Assigned to:  Karl Ove Hufthammer <huftis> Open/Closed:  Open

Add a New Comment(Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

Tue 03 Jul 2018 08:16:17 PM UTC, comment #2:

Ein del er retta i den nye ordlistefilene frå Nasjonalbiblioteket, men der framleis nokre feil, spesielt for bokmål:

$ grep '[[:upper:]]\{2\}\(ene\|et\|ane\|ar\)' fullform_nb.dat

DH DHene subst mask appell fl be 93872 700
MTB MTBene subst mask appell fl be 594 700
OP OPene subst mask appell fl be 127676 700
RNA RNAene subst nøyt appell fl be 160245 810
RNA RNAet subst nøyt appell ent be 160245 800
RNA RNAet subst nøyt appell ent be 160245 810
UH UHene subst nøyt appell fl be 149848 811
UH UHet subst nøyt appell ent be 149848 801
UH UHet subst nøyt appell ent be 149848 811
blues-LP blues-LPene subst mask appell fl be 91077 700
debut-LP debut-LPene subst mask appell fl be 93537 700
dobbelt-LP dobbelt-LPene subst mask appell fl be 94195 700
folkemusikk-CD folkemusikk-CDene subst mask appell fl be 99111 700
konsert-LP konsert-LPene subst mask appell fl be 115613 700
samle-LP samle-LPene subst mask appell fl be 135947 700
solo-CD solo-CDene subst mask appell fl be 141050 700
solo-LP solo-LPene subst mask appell fl be 141051 700
studio-LP studio-LPene subst mask appell fl be 143847 700

For nynorsk er det berre éin feil att:

$ grep '[[:upper:]]\{2\}\(ene\|et\|ane\|ar\)' fullform_nn.dat
SOS SOSet subst nøyt appell eint bu 87809 800

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project AdministratorIn charge of this item.
Sat 04 Aug 2012 08:02:01 PM UTC, comment #1:

Mange av orda er retta i versjon 2012-02-29 av fullformsordlistene, men desse har framleis feil bøying på nynorsk:

C (og c)
DNA
FM
SOS

Her er eit oppdatert søk, som finn alle utanom C/c (pluss eit par falske positive):

grep '[[:upper:]]\{2\}[a-z]' fullform_nn.txt

På bokmål er det framleis veldig mange feil, for eksempel samansette ord med TV, LP osv. (men oppslagsorda TV, LP osv. er retta).

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project AdministratorIn charge of this item.
Sun 16 Jan 2011 12:39:12 PM UTC, original submission:

Nokre forkortingar med store bokstavar har feil bøying på nynorsk og bokmål; dei manglar bindestrek i bøyinga. Språkrådet skriv på http://www.sprakrad.no/Sprakhjelp/Raad/Spoersmaal_og_svar/#sosfor2

Merk bøyingsformene av ord som pc, tv, cd-rom:

pc-en – pc-er – pc-ene
eller: PC-en – PC-er – PC-ene
(ikke: pc'en eller pcen eller PC'en eller PCen osv.)

tv-en – tv-er – tv-ene
eller: TV-en – TV-er – TV-ene

cd-rom-en – cd-rom-er – cd-rom-ene
eller: CD-ROM-en – CD-ROM-er – CD-ROM-ene

Fullformsordlista har her feil bøying:

12582 CD CD subst mask appell eint ub normert 700 1
12582 CD CDen subst mask appell eint bu normert 700 2
12582 CD CDar subst mask appell fl ub normert 700 3
12582 CD CDane subst mask appell fl bu normert 700 4
12583 CD CD subst mask appell eint ub normert 700 1
12583 CD CDen subst mask appell eint bu normert 700 2
12583 CD CDar subst mask appell fl ub normert 700 3
12583 CD CDane subst mask appell fl bu normert 700 4
123339 cd cd subst mask appell eint ub normert 700 1
123339 cd cden subst mask appell eint bu normert 700 2
123339 cd cdar subst mask appell fl ub normert 700 3
123339 cd cdane subst mask appell fl bu normert 700 4

Meldte frå om dette for orda «PC» og «PD» i juni 2009. Dei vart då retta, mens mange andre orda eg meldte frå om i ei oppfølgingsmelding same månad er enno ikkje retta.

Ein kan få ut ei oversikt over orda som framleis har feil med kommandoen:

grep '[[:upper:]]\{2\}ane' fullform_nn.txt

(og tilsvarande for bokmål, der ein byter ut «ane» med «ene» eller «en»)

Dette gjev desse orda:

6734 BH BHane subst mask appell fl bu normert 700 4
12582 CD CDane subst mask appell fl bu normert 700 4
12583 CD CDane subst mask appell fl bu normert 700 4
123367 DV DVane subst mask appell fl bu normert 700 4
123366 DVD DVDane subst mask appell fl bu normert 700 4
16559 EDB EDBane subst mask appell fl bu normert 700 4
18528 EP EPane subst mask appell fl bu normert 700 4
23535 FM FMane subst mask appell fl bu normert 700 4
56872 LP LPane subst mask appell fl bu normert 700 4
112958 WC WCane subst mask appell fl bu normert 700 4

Orda «DNA» og «SOS» vart ikkje fanga opp av søket over, men har òg feil bøying.

Nokre av orda har rett bøying viss skriven med små bokstavar, og andre ikkje. Eksempel:

bh bh-ane subst mask appell fl bu
cd cdane subst mask appell fl bu

Eit siste eksempel er bokstaven C/c på nynorsk (som ikkje vart funnen av søket ovanfor):
12500 C Cane subst mask appell fl bu normert 700 4
12501 c cane subst mask appell fl bu normert 700 4
12501 c car subst mask appell fl ub normert 700 3

Dei andre nynorskbokstavane, både store og små, har rett bøying (eg har ikkje sjekka bokmål).

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project AdministratorIn charge of this item.

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by huftis (Submitted the item)
 •  

   

   

  No changes have been made to this item

  Back to the top


  Powered by Savane 3.4