bugOrdbanken - Bugs: bug #32144, Ordet/bøyinga «pH-verd»...

 
 

bug #32144: Ordet/bøyinga «pH-verd» feilaktig merkt som «unormert»

Submitter:  Karl Ove Hufthammer <huftis>
Submitted:  Sun 16 Jan 2011 12:47:58 PM UTC
   
 
Category:  * fullformsordlistene Status:  * Confirmed
Assigned to:  * huftis Open/Closed:  Open
* Mandatory Fields

Add a New Comment Rich Markup
   

Thu 30 Aug 2012 05:43:17 PM UTC, comment #1: 

Problemet med manglade oppføring av «pH-verdi» er no retta, men det er dukka opp ein anna feil: Ordet «pH-verd» er feilaktig fjerna (dvs. merkt som «unormert»). Ifølgje innstillinga skulle berre «verde» og følgjeleg «pH-verde» gå ut. No ser det slik ut (2012-08-23-versjonen av ordlista):

69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell eint ub unormert      800     1
69826   pH-verd pH-verdet       subst nøyt appell eint bu unormert      800     2
69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell fl ub unormert        800     3
69826   pH-verd pH-verda        subst nøyt appell fl bu unormert        800     4
69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell eint ub unormert      810     1
69826   pH-verd pH-verdet       subst nøyt appell eint bu unormert      810     2
69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell fl ub unormert        810     3
69826   pH-verd pH-verdi        subst nøyt appell fl bu unormert        810     4
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell eint ub unormert      802     1
69827   pH-verde        pH-verdet       subst nøyt appell eint bu unormert      802     2
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell fl ub unormert        802     3
69827   pH-verde        pH-verda        subst nøyt appell fl bu unormert        802     4
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell eint ub unormert      811     1
69827   pH-verde        pH-verdet       subst nøyt appell eint bu unormert      811     2
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell fl ub unormert        811     3
69827   pH-verde        pH-verdi        subst nøyt appell fl bu unormert        811     4
126790  pH-verdi        pH-verdi        subst mask appell eint ub normert       700     1
126790  pH-verdi        pH-verdien      subst mask appell eint bu normert       700     2
126790  pH-verdi        pH-verdiar      subst mask appell fl ub normert 700     3
126790  pH-verdi        pH-verdiane     subst mask appell fl bu normert 700     4

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Group administrator
Sun 16 Jan 2011 12:47:58 PM UTC, original submission:  

Ordet/bøyinga «pH-verdi» (ubunden form eintal) manglar i nynorskordlista. Her er dei aktuelle oppslaga:

69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell eint ub normert       800     1
69826   pH-verd pH-verdet       subst nøyt appell eint bu normert       800     2
69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell fl ub normert 800     3
69826   pH-verd pH-verda        subst nøyt appell fl bu normert 800     4
69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell eint ub klammeform    810     1
69826   pH-verd pH-verdet       subst nøyt appell eint bu klammeform    810     2
69826   pH-verd pH-verd subst nøyt appell fl ub klammeform      810     3
69826   pH-verd pH-verdi        subst nøyt appell fl bu klammeform      810     4
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell eint ub normert       802     1
69827   pH-verde        pH-verdet       subst nøyt appell eint bu normert       802     2
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell fl ub normert 802     3
69827   pH-verde        pH-verda        subst nøyt appell fl bu normert 802     4
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell eint ub klammeform    811     1
69827   pH-verde        pH-verdet       subst nøyt appell eint bu klammeform    811     2
69827   pH-verde        pH-verde        subst nøyt appell fl ub klammeform      811     3
69827   pH-verde        pH-verdi        subst nøyt appell fl bu klammeform      811     4

(Bøyinga «pH-verdi» ovanfor er berre ei fleirtalsform, «verd» → «verdi», akkurat som «hus» → «husi».)

Merk at ordet «verdi» står som ei eige oppslagsord.

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Group administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by huftis (Submitted the item)
 •  

  Follow 2 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2012-08-30 huftis SummaryOrdet/bøyinga «pH-verd» manglar i nynorskordlista Ordet/bøyinga «pH-verd» feilaktig merkt som «unormert»
  2012-08-30 huftis SummaryOrdet/bøyinga «pH-verdi» manglar i nynorskordlista Ordet/bøyinga «pH-verd» manglar i nynorskordlista

  Back to the top

  Powered by Savane 3.12