bugOrdbanken - Bugs: bug #37387, Feil i ein del skråstrekord

 
 

bug #37387: Feil i ein del skråstrekord

Submitter:  Karl Ove Hufthammer <huftis>
Submitted:  Tue 18 Sep 2012 06:29:27 PM UTC
   
 
Category:  * fullformsordlistene Status:  * Confirmed
Assigned to:  * huftis Open/Closed:  Open
* Mandatory Fields

Add a New Comment Rich Markup
   

Tue 18 Sep 2012 06:29:27 PM UTC, original submission:  

Det ser ut til å vera noko rart med ein del forkortingar med skråstrek i fullformsordlistene. Ifølgje ordbøkene på nett er det litt uklart om dette er lovleg å skriva:
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=A%2FS&begge=+&ordbok=begge
For bokmål det der «(A/S) *unormert», som tyder på at det ikkje er lovleg,
men for nynorsk står det som eit vanleg oppslagsord.

I fullformsordlistene er det endå pussigare. På bokmål er A/S normert. I tillegg er A/S oppført som ei unormert bøying av AS. På nynorsk er ikkje A/S eit eige oppslagsord, men finst som ei normert bøying av AS. Tilsvarande gjeld D/S, men denne har ei anna morfologisk skildring.

M/S er igjen annleis, og finst berre på bokmål, normert som «henv» («henvisning»?), men unormert som forkorting. Slår ein opp på M/S i Bokmålsordboka på nett, får ein for øvrig beskjed om at det er unormert, og at den normerte forma er MS eller ms, som tyder multippel sklerose. Eg trur aldri M/S har tydd multippel sklerose; det er vel heller motorskip. (Slår ein heller opp på MS, får ein motorskip som éin av fire ordboksartiklar, men det gjer ein altså ikkje når ein slår opp M/S.)

T/S er annleis enn dei andre igjen, og normert på bokmål (feil?) og unormert på nynorsk.

Godt muleg det finst andre «skråstrekord» med tilsvarande feil; eg har ikkje sjekka alle.


A/S:
fullform_bm.txt:386     A/S     A/S     henv normert    000     0
fullform_bm.txt:396     AS      A/S     fork subst nøyt appell ent fl ub be @<SUBST unormert    000     0
fullform_nn.txt:3095    AS      A/S     fork subst nøyt appell eint fl ub bu @<SUBST normert    000     0

D/S:
fullform_bm.txt:467     D/S     D/S     henv normert    000     0
fullform_bm.txt:472     DS      D/S     fork subst @TITTEL unormert     000     0
fullform_nn.txt:15573   D/S     D/S     fork subst nøyt appell eint fl ub bu normert    000     0

M/S:
fullform_bm.txt:585     M/S     M/S     henv normert    000     0
fullform_bm.txt:591     MS      M/S     fork subst @TITTEL unormert     000     0

T/S:
fullform_bm.txt:702     T/S     T/S     henv normert    000     0
fullform_bm.txt:707     TS      T/S     fork subst @TITTEL unormert     000     0

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Group administrator

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
  • -email is unavailable- added by huftis (Submitted the item)
  •  

    No changes have been made to this item

    Back to the top

    Powered by Savane 3.12.
    Corresponding source code