bugOrdbanken - Bugs: bug #54584, Dokumentasjon

 
 

bug #54584: Dokumentasjon

Submitted by:  Hans Fredrik Nordhaug <hansfn>
Submitted on:  Tue 28 Aug 2018 10:22:11 AM UTC  
 
Category:  programmet Status:  Fixed
Assigned to:  Karl Ove Hufthammer <huftis> Open/Closed:  Closed

Add a New Comment (Rich Markup)
   

You are not logged in

Please log in, so followups can be emailed to you.

 

Sun 16 Dec 2018 12:02:21 PM UTC, comment #1: 

Har no retta punkt 2:

Før var det oppgitt at ein kunne senda feilrapportar direkte til utviklaren, men berre i hjelpeteksten, ikkje i versjonsteksten. No vert ein heller vist til det offisielle feilrapporteringssystemet på Savannah, både frå hjelpe- og versjonsteksten.

Når det gjeld punkt 1, informasjon om kriterium, har eg inga oversikt over kva dei tyder. Det manglar rett og slett dokumentasjon frå Norsk ordbank.

Men ein får jo ei oversikt over moglege kriterium automatisk når ein slår opp eit ord, og det var slik tanken var at ein skulle bruka programmet (slå først opp eit ord, og om ein får for mange treff/bøyingar, filtrer vidare basert på dette søkeresultatet).

Den innleiande teksten i «ordbanken -h» skal berre gje ei kort skildring av kva programmet gjer (jf. andre kommandolinjeprogram), og eg vil nødig gjera denne lengre.

Karl Ove Hufthammer <huftis>
Project AdministratorIn charge of this item.
Tue 28 Aug 2018 10:22:11 AM UTC, original submission:  

Et par forslag til forbedringer:

1) Hjelpeteksten ("ordbanken -h") nevner kriterium uten å forklare hva de er. Det bør enten listes opp, eller pekes til "ordbanken -e". Eller lage nytt valg "ordbanken -k" som lister og forklarer kort alle kriterier? (Det er ikke alle som har aktivert autofullføring.)

2) Versjonsteksten ("ordbanken -v") bør inneholde lenke til https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/ slik at det er lett å foreslå forbedringer osv.

Hans Fredrik Nordhaug <hansfn>

 

(Note: upload size limit is set to 16384 kB, after insertion of the required escape characters.)

Attach Files:
   
   
Comment:
   

No files currently attached

 

Depends on the following items: None found

Items that depend on this one: None found

 

Carbon-Copy List
 • -email is unavailable- added by huftis (Posted a comment)
 • -email is unavailable- added by hansfn (Submitted the item)
 • -email is unavailable- added by hansfn
 •  

   

   

  Follow 4 latest changes.

  Date Changed by Updated Field Previous Value => Replaced by
  2018-12-16 huftis StatusNone => Fixed
      Assigned toNone => huftis
      Open/ClosedOpen => Closed
  2018-08-28 hansfn Carbon-Copy- => Added hansfn

  Back to the top


  Powered by Savane 3.7