newsOrdbanken - News

 
 
Show summaries for the latest news.

Latest News Approved - With Summaries
Versjon 2022-04-02 av Ordbanken klar
     posted by huftis, Tue 05 Apr 2022 07:26:01 PM UTC - 0 replies

Eg har lagt ut versjon 2022-04-02 av Ordbanken, eit brukarvenleg kommandolinjeprogram for å kjapt slå opp bøyingar av ord på nynorsk og bokmål.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:

  • Oppdatert til ny versjon av ...

[Read more]
Versjon 2020-09-11 av ordbanken klar
     posted by huftis, Fri 11 Sep 2020 03:34:59 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2020-09-10 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:

  • Oppdatert til ny versjon av Norsk ordbank ...

[Read more]
Versjon 2019-04-06 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat 06 Apr 2019 09:01:53 AM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2019-04-06 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Her er ei oversikt over det viktigaste nye i denne versjonen:

  • Oppdatert til ny versjon av Norsk ordbank ...

[Read more]
Versjon 2018-07-05 av ordbanken klar
     posted by huftis, Thu 05 Jul 2018 06:31:50 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2018-07-05 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank.

Den største nyheita er ein ny versjon av sjølve fullformsordlistene. Det er over to år sidan førre ...


[Read more]
Versjon 2018-05-26 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat 26 May 2018 11:37:15 AM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2018-05-26 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Her er det viktigaste nye i denne versjonen:

– Oppdatert fullformsordlistene til 2016-05-04-utgåva frå Norsk ordbank. (Dette er siste tilgjengelege versjon per 2018-05-26.) ...


[Read more]
Versjon 2013-02-17 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sun 17 Feb 2013 03:53:04 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2013-02-17 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Her er det viktigaste nye i denne versjonen:

– Oppdatert fullformsordlistene til 2013-02-04-utgåva frå Norsk ordbank. ...


[Read more]
Versjon 2012-09-01 av ordbanken klar
     posted by huftis, Sat 01 Sep 2012 06:02:28 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2012-09-01 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Det er ein del viktige endringar som gjorde det nødvendig med ein ny versjon. Her er det viktigaste nye i denne versjonen: ...


[Read more]
Versjon 2010-05-11 av ordbanken klar
     posted by huftis, Tue 11 May 2010 06:34:50 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2010-05-11 av ordbanken. Det er ikkje so mange endringar i sjølve programmet, men fleire i fullformsordlistene, og det var på tide å få ut ein ny versjon. Her er det nye:

– Det er no mulig å endra namnet på ...


[Read more]
Versjon 2009-08-10 av ordbanken klar
     posted by huftis, Mon 10 Aug 2009 06:46:18 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2009-08-10 av ordbanken. Denne gongen er det ikkje so mykje nytt, men nokre rettingar, endringar og nye funksjonar er det då:

– Retta nokre kommandoar som ikkje var heilt POSIX-kompatible (dei brukte regulære uttrykk med «\?» og «\+» i staden for «\{0,1\}» og «\{1,\}»). ...


[Read more]
Versjon 2009-07-05 av ordbanken klar
     posted by huftis, Mon 06 Jul 2009 05:00:50 PM UTC - 0 replies

Eg har no lagt ut versjon 2009-07-05 av ordbanken. Denne gongen er det mykje nytt:

– Lagt til støtte for regulære uttrykk. Her er nokre eksempel:

  Dei tre orda «hei», «heim» og «heit»:
    ordbanken --regulært-uttrykk "^hei[mt]?$" ...


[Read more]

Older News Approved
Version 2009-05-01 of Ordbanken released posted by huftis, Fri 01 May 2009 07:30:14 PM UTC - 0 replies
[Submit News]
[11 news in archive]

Back to the top

Powered by Savane 3.9